Les 5: LCD scherm

In dit hoofdstuk leer je hoe je een HD44780 karakterdisplay aan kunt sluiten op een Arduino. Eerst leer je hoe je het LCD aansluit, waarna de programmacode wordt uitgelegd.

Benodigde onderdelen

Item Aantal
lcd HD44780 LCD 1
weerstand Potmeter 1
breadboard Breadboard 1
draden Breadboard draden 10
uno Arduino Uno 1

De hardware

Zorg er altijd voor dat je alle voedingsspanningen los koppelt voordat je het aan het circuit werkt (USB niet aangesloten op de pc en geen power adapter aangesloten op de voedingsplug).

breadboard

schema

De software

Start het Arduino programma en sluit de USB kabel aan.

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

int teller = 0;

void setup() {
 lcd.begin(16, 2); //Vertel de arduino hoe groot het scherm is
 lcd.clear(); //Maak het scherm leeg
 lcd.print("Arduino workshop"); //Stuur tekst naar het scherm
 lcd.setCursor(0, 1); //Zet de cursor op de eerste letter van de tweede regel
 lcd.print("Tkkrlab"); //Stuur tekst naar het scherm
 delay(1000);
 lcd.setCursor(0, 1); //Zet de cursor op de eerste letter van de tweede regel
 lcd.print("        "); //Wis de tweede regel
}

void loop() {
 delay(1000); //Wacht 1 seconde
 lcd.setCursor(0, 1); //Zet de cursor op de eerste letter van de tweede regel
 lcd.print(teller);
 teller = teller + 1;
}

Dit programma laad eerst de LiquidCrystal library in, met het include commando. Daarna wordt een object gemaakt voor het aangesloten LCD scherm. Tijdens het maken van het object worden de gebruikte pinnummers opgegeven (LiquidCrystal lcd(RS, Enable, D4, D5, D6, D7);).

Met het lcd.begin(16, 2); commando vertellen we het object dat ons LCD scherm 16 karakters per regel heeft en dat het scherm twee regels hoog is.

Daarna maken we het scherm leeg met lcd.clear(); en printen we de tekst “Arduino workshop” naar het LCD met de lcd.print(<teskt>); functie.

Met lcd.setCursor(<col>, <row>); zetten we de cursor van het LCD scherm aan het begin van de tweede regel. Daarna gebruiken we opnieuw lcd.print om de tekst “Tkkrlab” op de tweede regel te printen.

In de loop functie schrijven we een variabele die bij iedere loop verhoogd wordt naar de tweede regel van het LCD.